Competition Standings

Rank # Competitor Total Points Points Behind Leader
1 24 FUJITA, Yudai 14 815
2 52 SUE, Tetsuhiro 14 484 331
3 1 UEDA, Satoshi 14 334 481
4 8 MOLNAR, Peter 14 324 491
5 50 SATO, Masafumi 14 016 799

 Task Results:

Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 63 YAMASHITA, Taichiro 0.45 0.45 1000 1000
2 38 MIYATA, Hiroki 1.15 1.15 1000 1000
3 22 AKAMA, Susumu 3.03 3.03 1000 1000
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 49 SASAGAWA, Kazuaki 0.46 0.46 1000 1000
2 4 SUN, Jiubo 0.54 0.54 999 999
3 7 KONECSNI, Janos 0.56 0.56 999 999
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 40 MOROTA, Tomohiko 0.19 0.19 1000 1000
2 62 YAMANAKA, Noboru 0.22 0.22 998 998
3 22 AKAMA, Susumu 0.26 0.26 994 994
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 18 BAREFORD, Dominic 0.16 0.16 1000 1000
2 16 SERBINCIK, Peter 0.27 0.27 995 995
3 26 FUKUI, Jyouji 0.57 0.57 980 980
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 63 YAMASHITA, Taichiro 0.00 0.00 1000 1000
2 34 KAWADA, Shimpei 0.12 0.12 998 998
3 44 NUMATA, Minoru 0.34 0.34 994 994
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 14 BAUTA, Roman 0.78 0.78 1000 1000
2 31 ISAKARI, Kazuyasu 0.92 0.92 996 996
3 38 MIYATA, Hiroki 1.21 1.21 988 988
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 52 SUE, Tetsuhiro 0.41 0.41 1000 1000
2 27 HIRANO, Yoshiro 0.66 0.66 999 999
3 54 TAKASHIMA, Takumi 0.85 0.85 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 36 KURAHASHI, Tomoko 2.36 2.36 1000 1000
2 1 UEDA, Satoshi 16.02 16.02 980 980
3 60 TSUJII, Nobuaki 16.70 16.70 979 979
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 7 KONECSNI, Janos 0.65 0.65 1000 1000
2 29 INOU, Mutsuo 1.08 1.08 999 999
3 3 KALOUSDIAN, Christian Kurken 3.38 3.38 995 995
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 62 YAMANAKA, Noboru 0.37 0.37 1000 1000
2 19 HANCOCK, Chris 0.98 0.98 996 996
3 31 ISAKARI, Kazuyasu 1.13 1.13 995 995
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 27 HIRANO, Yoshiro 0.02 0.02 1000 1000
2 24 FUJITA, Yudai 0.20 0.20 992 992
3 42 NAKASHIMA, Tetsuya 0.36 0.36 984 984
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 41 NAKAMAE, Takayuki 2.93 2.93 1000 1000
2 43 NARUSE, Noboru 3.27 3.27 997 997
3 11 SEO, Jeong-Mok 4.18 4.18 988 988
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 17 BREZAN, Juraj 0.12 0.12 1000 1000
2 8 MOLNAR, Peter 0.35 0.35 999 999
3 57 TOMIZAWA, Sansei 0.44 0.44 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 18 BAREFORD, Dominic 1.05 1.05 1000 1000
2 58 TSUDA, Toshimichi 5.72 5.72 969 969
3 50 SATO, Masafumi 5.78 5.78 969 969
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 32 ISHIHARA, Toshiro 0.40 0.40 1000 1000
2 56 TOMINAGA, Osamu 0.46 0.46 998 998
3 59 TSUJI, Masataka 0.70 0.70 992 992
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 24 FUJITA, Yudai 0.20 0.20 1000 1000
2 1 UEDA, Satoshi 0.98 0.98 994 994
3 33 KATAHIRA, Shiro 1.02 1.02 994 994
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 14 BAUTA, Roman 0.36 0.36 1000 1000
2 33 KATAHIRA, Shiro 0.42 0.42 999 999
3 36 KURAHASHI, Tomoko 0.57 0.57 997 997
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 33 KATAHIRA, Shiro 0.37 0.37 1000 1000
2 22 AKAMA, Susumu 0.65 0.65 997 997
3 19 HANCOCK, Chris 0.68 0.68 997 997

Competition Standings

Rank # Competitor Total Points Points Behind Leader
1 24 FUJITA, Yudai 14 697
2 52 SUE, Tetsuhiro 14 243 454
3 1 UEDA, Satoshi 13 992 705
4 50 SATO, Masafumi 13 742 955
5 49 SASAGAWA, Kazuaki 13 586 1 111

 Task Results:

Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 63 YAMASHITA, Taichiro 0.45 0.45 1000 1000
2 38 MIYATA, Hiroki 1.15 1.15 1000 1000
3 22 AKAMA, Susumu 3.03 3.03 1000 1000
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 49 SASAGAWA, Kazuaki 0.46 0.46 1000 1000
2 24 FUJITA, Yudai 0.66 0.66 994 994
3 31 ISAKARI, Kazuyasu 0.85 0.85 988 988
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 40 MOROTA, Tomohiko 0.19 0.19 1000 1000
2 62 YAMANAKA, Noboru 0.22 0.22 996 996
3 22 AKAMA, Susumu 0.26 0.26 990 990
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 FUKUI, Jyouji 0.57 0.57 1000 1000
2 54 TAKASHIMA, Takumi 0.94 0.94 987 987
3 57 TOMIZAWA, Sansei 1.03 1.03 984 984
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 63 YAMASHITA, Taichiro 0.00 0.00 1000 1000
2 34 KAWADA, Shimpei 0.12 0.12 998 998
3 44 NUMATA, Minoru 0.34 0.34 994 994
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 31 ISAKARI, Kazuyasu 0.92 0.92 1000 1000
2 38 MIYATA, Hiroki 1.21 1.21 992 992
3 1 UEDA, Satoshi 2.91 2.91 946 946
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 52 SUE, Tetsuhiro 0.41 0.41 1000 1000
2 27 HIRANO, Yoshiro 0.66 0.66 999 999
3 54 TAKASHIMA, Takumi 0.85 0.85 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 36 KURAHASHI, Tomoko 2.36 2.36 1000 1000
2 1 UEDA, Satoshi 16.02 16.02 971 971
3 60 TSUJII, Nobuaki 16.70 16.70 970 970
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 29 INOU, Mutsuo 1.08 1.08 1000 1000
2 55 TAKEZAWA, Hirosuke 4.60 4.60 993 993
3 41 NAKAMAE, Takayuki 20.05 20.05 963 963
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 62 YAMANAKA, Noboru 0.37 0.37 1000 1000
2 31 ISAKARI, Kazuyasu 1.13 1.13 995 995
3 59 TSUJI, Masataka 1.86 1.86 991 991
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 27 HIRANO, Yoshiro 0.02 0.02 1000 1000
2 24 FUJITA, Yudai 0.20 0.20 987 987
3 42 NAKASHIMA, Tetsuya 0.36 0.36 975 975
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 41 NAKAMAE, Takayuki 2.93 2.93 1000 1000
2 43 NARUSE, Noboru 3.27 3.27 995 995
3 54 TAKASHIMA, Takumi 4.91 4.91 973 973
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 57 TOMIZAWA, Sansei 0.44 0.44 1000 1000
2 39 MIZUKAMI, Takao 0.76 0.76 998 998
3 31 ISAKARI, Kazuyasu 1.20 1.20 995 995
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 58 TSUDA, Toshimichi 5.72 5.72 1000 1000
2 50 SATO, Masafumi 5.78 5.78 999 999
3 60 TSUJII, Nobuaki 7.46 7.46 985 985
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 32 ISHIHARA, Toshiro 0.40 0.40 1000 1000
2 56 TOMINAGA, Osamu 0.46 0.46 996 996
3 59 TSUJI, Masataka 0.70 0.70 981 981
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 24 FUJITA, Yudai 0.20 0.20 1000 1000
2 1 UEDA, Satoshi 0.98 0.98 994 994
3 33 KATAHIRA, Shiro 1.02 1.02 994 994
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 33 KATAHIRA, Shiro 0.42 0.42 1000 1000
2 36 KURAHASHI, Tomoko 0.57 0.57 997 997
3 22 AKAMA, Susumu 0.62 0.62 997 997
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 33 KATAHIRA, Shiro 0.37 0.37 1000 1000
2 22 AKAMA, Susumu 0.65 0.65 997 997
3 1 UEDA, Satoshi 1.43 1.43 990 990

Competitor List

Grand Prix Team Lists:

2018 Hot Air Balloon Grand Prix - 4th Round -

Competition Map

Share