Grand Prix Team List
# Team Competitor
1 YAZUYA Balloon Team FUJITA, Yudai
2 Team Kailas MIYATA, Hiroki
3 SALTY DOGS SATO, Masafumi
4 TEAM WATARASE CHAMPON MIZUKAMI, Takao
5 Nakano Construction B.T. TSUJI, Masataka
6 The Aero Libertines UEDA, Satoshi
7 Soratomo TAKASHIMA, Takumi
8 Tobukusa HIRANO, Yoshiro
9 Sushi & Sapporo MATSUNAGA, Nozomu
10 Team Sorairo TACHIBANA, Yuta
11 Iris Balloon Team KURAHASHI, Tomoko
12 Guts Balloon Team YAMANAKA, Noboru
13 team LAPUTA SUE, Tetsuhiro
14 Hutsle Balloon Team KODAMA, Yoshimi
15 U2 FUKUHARA, Hideo
16 Kumosuke & Kazemakase AKAMA, Susumu
17 Happy Hearts NARUSE, Noboru
18 Honda Hot Air Balloon Racing Team MATSUYAMA, Tamotsu
19 B.T. Ze'phyr KATAHIRA, Shiro
20 Asahi Gas Balloon Club YAMAGISHI, Takumi
21 KYOTO FLIGHT STAFF TSUJII, Nobuaki
22 Team Himeringo SHINGO, Rieko
23 Sabo-Syam-Bear-X TAKEZAWA, Hirosuke
24 #skyhacker YAMASHITA, Taichiro
25 TEAM MIKATSUKI YOSHIDA, Yuichi
26 OSG Saga Yumehiko NAKASHIMA, Tetsuya