2019 Saga International Balloon Fiesta

Saga,JAPAN

Competition Standings

Rank # Competitor Total Points Points Behind Leader
1 1 FUJITA, Yudai 16 178
2 3 SCAIFE, Matthew 15 910 268
3 61 UEDA, Satoshi 15 050 1 128
4 66 YAMASHITA, Taichiro 15 005 1 173
5 9 KONECSNI, Janos 14 333 1 845

 Task Results:

Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 47 SATO, Masafumi 1.29 1.29 1000 1000
2 56 TOMINAGA, Osamu 1.62 1.62 995 995
3 20 PETREHN, John 1.76 1.76 992 992
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 16 PARRY, Richard 2987.00 2987.00 1000 1000
2 42 NISHIZAWA, Akira 3121.00 3121.00 955 955
3 47 SATO, Masafumi 3183.00 3183.00 934 934
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 3 SCAIFE, Matthew 0.35 0.35 1000 1000
2 66 YAMASHITA, Taichiro 0.51 0.51 1000 1000
3 43 SADASHIMA, Kouji 1.51 1.51 997 997
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 13 DAWIDZIUK, Bazyli 0.77 0.77 999 999
2 17 DONNER, Nicholas 1.72 1.72 992 992
3 1 FUJITA, Yudai 3.29 3.29 981 981
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 3 SCAIFE, Matthew 0.56 0.56 1000 1000
2 47 SATO, Masafumi 1.46 1.46 996 996
3 20 PETREHN, John 1.70 1.70 994 994
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 23 FUKUI, Johji 2.64 2.64 1000 1000
2 24 HIRANO, Yoshiroh 2.89 2.89 998 998
3 58 TSUDA, Toshimichi 3.10 3.10 996 996
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 51 SUE, Tetsuhiro 0.11 0.11 1000 1000
2 17 DONNER, Nicholas 0.52 0.52 999 999
3 1 FUJITA, Yudai 1.08 1.08 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 9 KONECSNI, Janos 333.00 333.00 1000 1000
2 1 FUJITA, Yudai 377.00 377.00 992 992
3 57 TOMIZAWA, Sansei 567.00 567.00 956 956
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 30 KATAHIRA, Shiro 0.50 0.50 1000 1000
2 1 FUJITA, Yudai 0.54 0.54 1000 1000
3 17 DONNER, Nicholas 0.78 0.78 1000 1000
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 27 ISAKARI, Kazuyasu 73.41 73.41 1000 1000
2 21 FUJITA, Masahiko 177.38 177.38 966 966
3 9 KONECSNI, Janos 381.00 381.00 900 900
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 9 KONECSNI, Janos 0.52 0.52 1000 1000
2 66 YAMASHITA, Taichiro 0.85 0.85 1000 1000
3 56 TOMINAGA, Osamu 4.34 4.34 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 47 SATO, Masafumi 0.75 0.75 1000 1000
2 18 HANCOCK, Chris 1.11 1.11 999 999
3 24 HIRANO, Yoshiroh 1.43 1.43 998 998
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 1 FUJITA, Yudai 0.19 0.19 1000 1000
2 10 MOLNAR, Peter 0.22 0.22 998 998
3 47 SATO, Masafumi 0.29 0.29 993 993
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 44 SAKAEDA, Yuma 0.07 0.07 1000 1000
2 48 SEKIJIMA, Daichi 0.14 0.14 995 995
3 3 SCAIFE, Matthew 0.23 0.23 987 987
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 13 DAWIDZIUK, Bazyli 0.30 0.30 1000 1000
2 22 FUKUHARA, Hideo 0.74 0.74 992 992
3 51 SUE, Tetsuhiro 0.74 0.74 992 992
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 26 INOU, Mutsuo 0.33 0.33 1000 1000
2 31 KAWADA, Shimpei 0.35 0.35 999 999
3 14 JAGODZIK, Zbigniew 0.47 0.47 991 991
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 6 CHENG, Peng 0.30 0.30 1000 1000
2 32 KODAMA, Yoshimi 0.41 0.41 995 995
3 3 SCAIFE, Matthew 0.46 0.46 993 993
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 61 UEDA, Satoshi 0.37 0.37 1000 1000
2 30 KATAHIRA, Shiro 0.39 0.39 999 999
3 45 SAKAGUCHI, Hirotsugu 0.41 0.41 999 999
Rank # Competitor Performance Result Points Score
1 31 KAWADA, Shimpei 0.13 0.13 1000 1000
2 18 HANCOCK, Chris 0.26 0.26 993 993
3 20 PETREHN, John 0.30 0.30 990 990

Competitor List

Grand Prix Team Lists:

2019 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -4th Round-

Competition Map

Share