2022 SAGA International Balloon Fiesta

35th Pacific Cup

2022 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -4th round-

Grand Prix Results For Task 1 to 12, Sorted By Total Points
Curr. Prev. Team Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
Rank Rank Team # Competitor Total Total Total Points
1 1 YAZUYA Balloon Team 1 FUJITA, Yudai 48 27 88 163 2 9 7 3 12 9 2 9 8 7 12 8
2 2 Winning Balloon Club 15 IMAMURA, Shinnosuke 42 28 56 126 2 12 3 2 9 2 2 2 4 7 9 2
3 4 B.T. Ze'phyr 4 KATAHIRA, Shiro 34 28 42 104 6 2 2 2 2 2 4 9 2 2 2 7
4 9 TOBUKUSA 5 HIRANO, Yoshiro 19 27 56 102 2 3 2 9 3 2 7 12 2 2 7 5
5 6 Kimura Information Technology Balloon Team 3 TOMIZAWA, Sansei * 35 21 45 101 2 2 5 2 4 4 2 6 12 2 2 2
6 13 Team Yakult 12 YAMASHITA, Taichiro * 15 29 56 100 5 8 2 2 2 6 9 3 6 5 6 2
7 29 Honda Hot Air Balloon Racing Team 2 UEDA, Satoshi 14 12 68 94 7 2 9 1 8 3 4 2 7 8 8 9
8 22 Team Sorairo 16 SEKIJIMA, Daichi * 14 20 57 91 9 2 2 2 2 8 12 2 2 12 2 2
9 14 U2 11 FUKUHARA, Hideo * 25 18 46 89 4 2 2 2 2 2 8 2 5 2 3 12
10 3 Setouchi 22 MATSUNAGA, Nozomu * 34 29 25 88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
11 10 B.C.Amatsubame 13 TAKAHASHI, Kazuki * 28 17 42 87 8 6 2 2 2 5 6 2 2 2 2 3
12 16 TEAM MIKATSUKI 30 YOSHIDA, Yuichi 19 22 42 83 2 2 12 2 6 2 2 2 2 2 2 6
13 20 team LAPUTA 7 SUE, Tetsuhiro 20 16 44 80 2 5 6 2 2 7 2 2 2 9 3 2
14 19 BlueWind BT 18 UEDA, Yoshi 18 19 42 79 2 4 2 6 2 12 2 4 2 2 2 2
15 5 Team Balloonga 6 AKAMA, Susumu 21 38 18 77 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 0 0
16 15 Sabo-Syam-Bear-X-Dan 29 TAKEZAWA, Hirosuke 29 12 36 77 2 7 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2
17 7 BALCOM TEAM 8 FUJITA, Masahiko 32 17 28 77 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2
18 8 Team Kailas 27 MIYATA, Hiroki 23 25 29 77 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2
19 12 Nakano Construction BT 21 TSUJI, Masataka 26 18 33 77 2 2 2 8 2 2 5 2 2 2 2 2
20 24 KYOTO FLIGHT STAFF 14 TSUJII, Nobuaki 16 15 42 73 2 2 2 12 2 2 2 9 2 3 2 2
21 11 Hustle Balloon Team 20 KODAMA, Yoshimi 21 23 29 73 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4
22 17 Yanyan Balloon Laboratory 26 YAMANAKA, Noboru 20 21 22 63 12 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
23 21 AsaBal 23 YAMAGISHI, Takumi 16 18 29 63 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 5 2
24 18 CLUB BABA'S 24 ENOMOTO, Misaki * 25 12 25 62 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
25 27 Team NAYUTA 28 TAKAHARA, Keisuke 14 15 31 60 2 2 8 2 5 2 1 1 2 2 2 2
26 23 Iris balloon team 17 NARUSE, Kaori * 18 13 28 59 2 2 5 2 1 2 2 5 2 2 1 2
27 26 Miyazaki University Balloon Club 10 TAKASAKI, Masakaze 17 12 26 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
28 25 SORATOMO 19 YAMASHITA, Yoshimasa (R) 18 13 23 54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
29 28 Team Chidori-ashi 9 EDA, Mutsumi (R) 16 12 23 51 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
30 30 Team Himeringo 25 SHINGO, Rieko 14 12 23 49 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2