2021 Saga International Balloon Fiesta

34th Pacific Cup

2021 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -3rd Round-

Grand Prix Results For Task 1 to 5, Sorted By Total Points
Curr. Prev. Team Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total #1 #2 #3 #4 #5
Rank Rank Team # Competitor Total Total Total Points
1 1 YAZUYA balloon team 1 FUJITA, Yudai 49 21 31 101 2 12 5 5 7
2 5 Honda Hot Air Balloon Racing Team 4 UEDA, Satoshi 26 20 39 85 5 12 12 4 6
3 6 Kazemakase and Kumosuke 6 AKAMA, Susumu 26 20 26 72 12 2 8 2 2
4 3 B.T. Ze'phyr 15 KATAHIRA, Shiro 39 11 22 72 2 5 3 7 5
5 9 U2 19 FUKUHARA, Hideo * 30 12 27 69 9 8 2 6 2
6 2 Kimura Information Technology BT 3 TOMIZAWA, Sansei * 39 13 16 68 2 8 2 2 2
7 4 SALTY DOGS 9 SATO, Masafumi 43 6 18 67 3 2 9 2 2
8 8 TOBUKUSA 13 HIRANO, Yoshiro 29 13 21 63 2 2 6 2 9
9 10 BALCOM TEAM 25 FUJITA, Masahiko 34 6 15 55 2 2 7 2 2
10 17 KYOTO FLIGHT STAFF 24 TSUJII, Nobuaki 26 6 22 54 6 3 2 2 9
11 13 team LAPUTA 2 SUE, Tetsuhiro 32 6 16 54 7 2 2 3 2
12 7 B.C.Amatsubame 26 TAKAHASHI, Kazuki * (R) 30 13 10 53 2 2 2 2 2
13 15 BlueWind Balloon Team 8 UEDA, Yoshikazu 23 13 16 52 8 2 2 2 2
14 16 Miyazaki University Balloon Club 23 TAMAI, Kenichiro * (R) 26 6 19 51 2 2 5 8 2
15 24 Winning Balloon Club 30 IMAMURA, Shinnosuke 18 9 24 51 2 6 2 12 2
16 21 Team Sorairo 12 SEKIJIMA, Daichi * 21 9 20 50 2 2 2 2 12
17 14 Team Yakult 11 YAMASHITA, Taichiro * 32 6 12 50 2 2 2 2 4
18 11 SORATOMO 27 TAKASHIMA, Takumi 26 12 10 48 2 2 2 2 2
19 12 Hustle Balloon Team 16 KODAMA, Yoshimi 17 21 10 48 2 2 2 2 2
20 25 Nakano Construction BT 5 TSUJI, Masataka 20 6 20 46 2 2 2 12 2
21 20 Asahi Balloon Club 22 YAMAGISHI, Takumi 25 6 14 45 3 5 2 2 2
22 22 GUTS Balloon Team 17 YAMANAKA, Noboru 23 6 13 42 5 2 2 2 2
23 19 Iris balloon team 14 KURAHASHI, Tomoko 25 6 11 42 2 2 2 2 3
24 18 CLUB BABA'S 18 ENOMOTO, Misaki * 24 8 10 42 2 2 2 2 2
25 23 Team Himeringo 20 SHINGO, Rieko 21 6 10 37 2 2 2 2 2
26 26 Yanyan Balloon Laboratory 28 TAKEZAWA, Hirosuke 17 9 10 36 2 2 2 2 2
27 27 Setouchi 7 MATSUNAGA, Nozomu * 18 6 10 34 2 2 2 2 2
28 28 Team Kailas 10 MIYATA, Hiroki 16 8 10 34 2 2 2 2 2
29 29 Happy Hearts. 21 NARUSE, Noboru 18 6 10 34 2 2 2 2 2
30 30 balloon team ZEN 29 SHINODA, Hiroyuki (R) 15 6 10 31 2 2 2 2 2