Competitor List
# Competitor From Registration Comment
1 FUJITA, Yudai Saga
2 AKAMA, Susumu Kanagawa
3 ENOMOTO, Misaki * Saitama
4 FUJITA, Masahiko Tochigi
5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa
6 HIRANO, Yoshiro Saga
7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama
8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka
9 KODAMA, Yoshimi Saitama
10 KURAHASHI, Tomoko Aichi
11 MATSUNAGA, Nozomu * Tokyo
12 MIYATA, Hiroki Aichi
13 NARUSE, Noboru Aichi
14 SATO, Masafumi Ibaraki
15 SEKIJIMA, Daichi * Aichi
16 SHINGO, Rieko Kanagawa
17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido
18 SUE, Tetsuhiro Nagano
19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima
20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki
21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo
22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita
23 TOMIZAWA, Sansei * Saga
24 TSUJI, Masataka Saga
25 TSUJII, Nobuaki Shiga
26 UEDA, Satoshi Saga
27 UEDA, Yoshikazu Saitama
28 YAMAGISHI, Takumi Mie
29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki
30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto
31 CHOI, Alex (R) Ibaraki
32 FUKUI, Johji Kanagawa
33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki
34 HATANAKA, Koichi Chiba
35 IKEDA, Yukiya (R) Saga
36 INOU, Mutsuo Mie
37 ISAKARI, Kazuyasu Saga
38 ITO, Yoshitaka * (R) Okayama
39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga
40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga
41 MITSUYUKI, Koichi Saga
42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima
43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka
44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga
45 SADASHIMA, Koji Saga
46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga
47 SEO, Matsuko Kanagawa
48 SOEJIMA, Hiromori Saga
49 TOMINAGA, Osamu Saga
50 YOSHIDA, Yuichi Saga
51 YOSHIMURA, Riei Saga

Share