Grand Prix Team List
# Team Competitor
1 YAZUYA balloon team FUJITA, Yudai
2 team LAPUTA SUE, Tetsuhiro
3 Kimura Information Technology BT TOMIZAWA, Sansei *
4 Honda Hot Air Balloon Racing Team UEDA, Satoshi
5 Nakano Construction BT TSUJI, Masataka
6 Kazemakase and Kumosuke AKAMA, Susumu
7 Setouchi MATSUNAGA, Nozomu *
8 BlueWind Balloon Team UEDA, Yoshikazu
9 SALTY DOGS SATO, Masafumi
10 Team Kailas MIYATA, Hiroki
11 Team Yakult YAMASHITA, Taichiro *
12 Team Sorairo SEKIJIMA, Daichi *
13 TOBUKUSA HIRANO, Yoshiro
14 Iris balloon team KURAHASHI, Tomoko
15 B.T. Ze'phyr KATAHIRA, Shiro
16 Hustle Balloon Team KODAMA, Yoshimi
17 GUTS Balloon Team YAMANAKA, Noboru
18 CLUB BABA'S ENOMOTO, Misaki *
19 U2 FUKUHARA, Hideo *
20 Team Himeringo SHINGO, Rieko
21 Happy Hearts. NARUSE, Noboru
22 Asahi Balloon Club YAMAGISHI, Takumi
23 Miyazaki University Balloon Club TAMAI, Kenichiro * (R)
24 KYOTO FLIGHT STAFF TSUJII, Nobuaki
25 BALCOM TEAM FUJITA, Masahiko
26 B.C.Amatsubame TAKAHASHI, Kazuki * (R)
27 SORATOMO TAKASHIMA, Takumi
28 Yanyan Balloon Laboratory TAKEZAWA, Hirosuke
29 balloon team ZEN SHINODA, Hiroyuki (R)
30 Winning Balloon Club IMAMURA, Shinnosuke