34th Pacific Cup
Results For Task #1 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 4 2021 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP3 Note

1 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 14. 14. 1 000 0 0 1 000 12
2 5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 15. 15. 999 0 0 999 9
3 38 ITO, Yoshitaka * (R) Okayama 42. 42. 970 0 0 970
4 27 UEDA, Yoshikazu Saitama 45. 45. 966 0 0 966 8
5 18 SUE, Tetsuhiro Nagano 46. 46. 965 0 0 965 7
6 37 ISAKARI, Kazuyasu Saga 47. 47. 964 0 0 964
7 25 TSUJII, Nobuaki Shiga 58. 58. 952 0 0 952 6
8 26 UEDA, Satoshi Saga 64. 64. 946 0 0 946 5
8 29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 64. 64. 946 0 0 946 5
10 14 SATO, Masafumi Ibaraki 65. 65. 944 0 0 944 3

10 28 YAMAGISHI, Takumi Mie 65. 65. 944 0 0 944 3
12 35 IKEDA, Yukiya (R) Saga 84. 84. 924 0 0 924
13 46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 102. 102. 904 0 0 904
14 7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 150. 150. 852 0 0 852 2
15 8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 154. 154. 848 0 0 848 2
16 1 FUJITA, Yudai Saga 160. 160. 841 0 0 841 2
17 44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga 166. 166. 834 0 0 834
18 4 FUJITA, Masahiko Tochigi 180. 180. 819 0 0 819 2
19 40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga 186. 186. 813 0 0 813
20 43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 187. 187. 812 0 0 812

21 50 YOSHIDA, Yuichi Saga 288. 288. 702 0 0 702
22 11 MATSUNAGA, Nozomu * Tokyo 352. 352. 632 0 0 632 2
23 48 SOEJIMA, Hiromori Saga 358. 358. 625 0 0 625
24 10 KURAHASHI, Tomoko Aichi 394. 394. 586 0 0 586 2
25 30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 449. 449. 526 0 0 526 2
26 19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima 464. 464. 510 0 0 510 2
27 3 ENOMOTO, Misaki * Saitama 483. 483. 490 0 0 490 2
28 49 TOMINAGA, Osamu Saga 484. 484. 471 0 0 471
29 23 TOMIZAWA, Sansei * Saga 540. 540. 451 0 0 451 2
30 24 TSUJI, Masataka Saga 590. 590. 431 0 0 431 2

31 31 CHOI, Alex (R) Ibaraki 662. 662. 412 0 0 412
32 16 SHINGO, Rieko Kanagawa 667. 667. 392 0 0 392 2
33 47 SEO, Matsuko Kanagawa 670. 670. 373 0 0 373
34 42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima 699. 699. 353 0 0 353
35 33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki 759. 759. 333 0 0 333
36 13 NARUSE, Noboru Aichi 795. 795. 314 0 0 314 2
37 12 MIYATA, Hiroki Aichi 805. 805. 294 0 0 294 2
38 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 823. 823. 275 0 0 275 2
39 15 SEKIJIMA, Daichi * Aichi 873. 873. 255 0 0 255 2
40 22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita 896. 896. 235 0 0 235 2

41 51 YOSHIMURA, Riei Saga 906. 906. 216 0 0 216
42 9 KODAMA, Yoshimi Saitama 951. 951. 196 0 0 196 2
43 20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 999. 999. 176 0 0 176 2
44 45 SADASHIMA, Koji Saga 1 011. 1 011. 157 0 0 157
45 6 HIRANO, Yoshiro Saga 1 129. 1 129. 137 0 0 137 2
46 41 MITSUYUKI, Koichi Saga 1 139. 1 139. 118 0 0 118
47 32 FUKUI, Johji Kanagawa 1 218. 1 218. 98 0 0 98
48 39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga No Result No Result 39 0 0 39 13.3.6 Distance Infringements (34%)
48 34 HATANAKA, Koichi Chiba No Result No Result 39 0 0 39 13.3.6 Distance Infringements (2167%)
48 36 INOU, Mutsuo Mie No Result No Result 39 0 0 39 13.3.6 Distance Infringements (2279%)

51 17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido 1 349. 1 349. 78 0 90 -12 2 7.5 Flight in PZ-15

Checksums 8FBC 0 8FBC C012 0 5FA BA18 Official 1 Published: 2021/11/04 19:00

P = 51, M = 26, RM = 464.00, W = 14.00, A = 48, SM = 510

Share