2019 Saga International Balloon Fiesta

The 33rd Pacific Cup

2019 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -4th Round-

Grand Prix Results For Task 1 to 19, Sorted By Total Points
Curr. Prev. Team Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19
Rank Rank Team # Competitor Total Total Total Total Points
1 1 YAZUYA Balloon Team 1 FUJITA, Yudai 45 44 0 126 215 7 2 2 8 2 8 12 2 7 7 12 12 8 8 2 9 9 6 3
2 1 SALTY DOGS 2 SATO, Masafumi 47 25 0 106 178 8 2 2 2 2 6 9 12 2 2 7 2 6 8 12 2 2 8 12
3 1 Honda Hot Air Balloon Racing Team 3 UEDA, Satoshi 42 34 0 97 173 9 12 9 3 1 2 6 5 8 8 2 7 3 1 2 5 8 2 4
4 1 Tobukusa 10 HIRANO, Yoshiroh 40 49 0 77 166 2 2 2 5 2 9 2 8 2 2 2 2 7 12 2 6 7 2 1
5 1 Kikyuya & Winbal Balloon Team 27 SAKAGUCHI, Hirotsugu 38 48 0 62 148 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 6 2 4 5 9
6 1 Balloon Pong 30 DONNER, Nicholas 27 35 0 85 147 4 2 5 9 8 5 2 2 2 2 12 2 9 2 2 12 2 2 1
7 1 team LAPUTA 5 SUE, Tetsuhiro 39 27 0 75 141 2 7 2 4 12 2 2 2 3 4 3 6 12 5 2 2 2 2 1
8 1 Nakano Construction B.T. 13 TSUJI, Masataka 25 35 0 77 137 6 6 3 7 7 2 7 2 2 2 2 5 2 2 9 8 2 2 1
9 1 Soratomo & Blue Wind 9 UEDA, Yoshikazu 24 37 0 72 133 2 5 6 2 4 2 4 2 2 2 2 2 5 2 8 7 12 2 1
10 1 Balcom Team 25 FUJITA, Masahiko 35 33 0 64 132 2 2 2 2 1 2 2 2 9 12 2 8 2 2 2 2 6 2 2
11 1 KIMURA Jyohogijyutsu Balloon Team 31 TOMIZAWA, Sansei 33 28 0 66 127 2 2 2 2 2 2 2 2 6 9 7 9 2 2 7 2 2 3 1
12 1 B.T. Ze'phyr 6 KATAHIRA, Shiro 17 31 0 76 124 2 9 8 2 3 2 2 7 2 2 12 2 1 6 2 2 3 7 2
13 1 Kazemakase & Kumosuke 4 NISHIZAWA, Akira 21 50 0 47 118 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 9 2
14 1 Asahi Balloon Club 19 YAMAGISHI, Takumi 15 46 0 49 110 2 2 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8
15 1 TEAM MIKATSUKI 24 HANCOCK, Chris 21 28 0 61 110 12 2 2 6 6 2 3 9 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
16 1 MIYAZAKI Daigaku Kikyubu with Team Kailas 7 TAKASAKI, Masakaze 32 34 0 43 109 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5
17 1 Team Sorairo 18 SEKIJIMA, Daichi 26 24 0 49 99 3 2 2 2 1 12 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
18 1 ARITA Balloon Club 29 KAJIYAMA, Monya 23 19 0 55 97 2 1 2 2 2 2 2 7 12 5 2 2 2 1 2 2 2 4 1
19 1 Hutsle Balloon Team 11 KODAMA, Yoshimi 24 20 0 53 97 2 2 12 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2
20 1 Happy Hearts 17 NARUSE, Noboru 26 21 0 48 95 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 6
21 1 U2 21 FUKUHARA, Hideo 18 25 0 47 90 2 1 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2
22 1 Sushi & Sapporo 16 PARRY, Richard 0 21 0 67 88 2 4 7 2 2 7 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 12 7
23 1 OSG Saga Yumehiko 14 YOSHIMURA, Riei 16 28 0 42 86 2 3 2 2 1 2 5 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1
24 1 Babas 12 MATSUYAMA, Tamotsu 16 21 0 42 79 2 2 2 2 0 4 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 2 2
25 1 Iris Balloon Team 15 KURAHASHI, Tomoko 19 19 0 39 77 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
26 1 Team Himeringo 20 SHINGO, Rieko 16 20 0 34 70 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1
27 1 Sabo-Syam-Bear-X 22 TAKEZAWA, Hirosuke 19 0 0 46 65 2 2 2 2 2 3 2 2 5 6 4 2 2 1 2 2 2 2 1
28 1 Akai Fusen 28 INOU, Mutsuo 0 0 0 50 50 5 2 2 12 5 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1
29 1 KYOTO FLIGHT STAFF 23 21 26 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 Team NAYUTA 26 26 18 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 TEAM WATARASE CHAMPON 8 TAGUCHI, Zenya 16 8 0 13 37 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0