2017 Saga International Balloon Fiesta

31st Pacific Cup

GP4

Grand Prix Results For Task 1 to 15, Sorted By Total Points
Curr. Prev. Team Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
Rank Rank Team # Competitor Total Total Total Total Points
1 1 YAZUYA Balloon Team 2 FUJITA, Yudai 2 76 26 90 194 2 2 7 4 9 4 12 6 2 12 3 2 12 8 5
2 6 Team Kailas 21 MIYATA, Hiroki 12 34 17 88 151 2 4 5 2 12 2 2 2 12 2 4 12 3 12 12
3 2 Nakano Construction B.T. 1 TSUJI, Masataka 4 68 12 48 132 7 1 2 5 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 8
4 5 The Aero Libertines 3 ISAKARI, Kazuyasu 2 40 26 63 131 8 2 12 2 2 2 6 2 2 2 2 8 4 7 2
5 12 Tobukusa 5 HIRANO, Yoshiro 3 37 10 69 119 2 2 9 8 8 2 9 2 2 2 12 2 2 5 2
6 15 Sushi & Sapporo 12 PARRY, Richard 2 24 19 73 118 6 9 2 7 7 3 2 8 8 5 2 5 2 1 6
7 3 Guts Balloon Team 15 YAMANAKA, Noboru 9 45 16 45 115 2 2 9 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 10 Team LAPUTA 8 SUE, Tetsuhiro 2 28 21 64 115 2 12 2 2 5 2 7 2 7 2 9 2 2 6 2
9 4 SALTY DOGS 6 SATO, Masafumi 2 45 23 43 113 2 2 2 1 4 12 2 2 2 1 2 2 5 2 2
10 7 Hutsle Balloon Team 11 KODAMA, Yoshimi 6 42 11 50 109 3 7 2 1 2 2 2 12 2 2 2 6 2 3 2
11 11 Iris Balloon Team 9 KURAHASHI, Tomoko 0 42 9 56 107 9 2 2 2 3 2 2 9 2 2 8 7 2 2 2
12 18 Team Sorairo 17 TACHIBANA, Yuta (R) 0 29 10 67 106 4 2 6 2 2 5 2 5 6 12 6 2 9 2 2
13 21 U2 13 TOMINAGA, Osamu 2 26 8 69 105 2 2 2 9 2 9 3 3 9 2 2 9 2 9 4
14 17 Kumosuke&Kazemakase 7 AKAMA, Susumu 2 28 13 57 100 2 2 3 12 2 2 4 2 4 7 2 2 7 4 2
15 14 TEAM WATARASE CHAMPON 23 MIZUKAMI, Takao 2 18 25 51 96 2 2 2 2 2 7 2 2 2 4 7 4 2 2 9
16 23 KYOTO FLIGHT STAFF 20 TSUJII, Nobuaki 2 19 0 72 93 12 3 2 3 2 8 8 4 2 12 2 2 8 2 2
17 9 Soratomo 22 TAKASHIMA, Takumi 8 32 12 41 93 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 7
18 8 Honda Hot Air Balloon Racing Team 10 MATSUYAMA, Tamotsu (R) 5 44 10 32 91 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
19 16 B.T. Ze'phyr 4 INOUE, Tsuyoshi 0 30 15 46 91 2 8 4 2 2 2 2 2 5 6 2 3 2 2 2
20 19 Happy Hearts 14 NARUSE, Noboru 2 29 8 41 80 2 5 2 2 2 6 5 2 3 2 2 2 2 2 2
21 13 Asahi Gas 19 YAMAGISHI, Takumi 2 26 18 30 76 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
22 20 Team Himeringo 18 SHINGO, Rieko 7 19 13 31 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
23 22 Sabo-Syam-Bear-X 16 KUBO, Shoko (R) 2 19 8 31 60 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 2