Grand Prix Team List
# Team Competitor
1 Nakano Construction B.T. TSUJI, Masataka
2 YAZUYA Balloon Team FUJITA, Yudai
3 The Aero Libertines ISAKARI, Kazuyasu
4 B.T. Ze'phyr INOUE, Tsuyoshi
5 Tobukusa HIRANO, Yoshiro
6 SALTY DOGS SATO, Masafumi
7 Kumosuke&Kazemakase AKAMA, Susumu
8 Team LAPUTA SUE, Tetsuhiro
9 Iris Balloon Team KURAHASHI, Tomoko
10 Honda Hot Air Balloon Racing Team MATSUYAMA, Tamotsu (R)
11 Hutsle Balloon Team KODAMA, Yoshimi
12 Sushi & Sapporo PARRY, Richard
13 U2 TOMINAGA, Osamu
14 Happy Hearts NARUSE, Noboru
15 Guts Balloon Team YAMANAKA, Noboru
16 Sabo-Syam-Bear-X KUBO, Shoko (R)
17 Team Sorairo TACHIBANA, Yuta (R)
18 Team Himeringo SHINGO, Rieko
19 Asahi Gas YAMAGISHI, Takumi
20 KYOTO FLIGHT STAFF TSUJII, Nobuaki
21 Team Kailas MIYATA, Hiroki
22 Soratomo TAKASHIMA, Takumi
23 TEAM WATARASE CHAMPON MIZUKAMI, Takao